Loại Phòng

Phòng Double

Diện tích: 17m2 / Giường: 1 giường 1m6 / View: Biển, Balcony

Phòng Twin

Diện tích: 18m2 / Giường: 2 giường 1m2 / View: Biển, Balcony

Phòng Deluxe Triple

Diện tích: 25m2 / Giường: 1 giường 1m6 - 1 giường 1m2 / View: Biển, Balcony

Phòng Family

Diện tích: 25m2 / Giường: 2 giường 1m6 / View: Biển, Balcony

Phòng Triple

Diện tích: 22m2 / Giường: 1 giường 1m6, 1 giường 1m2 / View: Biển, Balcony